Составы 2021

1 тур

Квашня 12-13 Огурцы

Квашня

Илюха, Ромштайн, Папис, Ваня

Огурцы

Дядя Юра, Дядя Андрюха, Алиса, Макс

2 тур

Квашня 7-3 Огурцы

Квашня

Илюха, Ромштайн, Папис, Ваня, Дашка, Димасик, Дядя Андрюха (пришёл во 2 тайме)

Огурцы

Дядя Юра, Макс, Алиса, Ёрш, Наташа, Дядя Лёха Царапыч (пришёл во 2 тайме)

3 тур

Огурцы 7-2 Квашня

Квашня

Илюха, Чич, Ромштайн, Папис, Ваня, Ромыч, Дашка, Димасик

Огурцы

Дядя Юра, Дядя Женя, Дядя Ден, Алиса, Макс, Ёрш, Наташа

4 тур

Квашня 7-2 Огурцы

Квашня

Илюха, Чич, Ромштайн, Папис, Ваня, Ромыч, Дашка, Димасик, Дядя Лёша (пришёл к концу 1 тайма)

Огурцы

Дядя Юра, Дядя Дима, Ёрш, Алиса, Макс, Наташа

5 тур

Огурцы 9-4 Квашня

Квашня

Илюха, Чич, Папис, Ваня, Ромштайн, Дашка Ромыч, Дядя Андрюха, Ватсон

Огурцы

Дядя Юра, Дядя Ден, Дядя Женя, Ёрш, Макс, Наташа, Алиса, Оля, Маря

6 тур

Квашня 5-3 Огурцы

Квашня

Илюха, Чич, Папис, Ромштайн, Ваня, Ромыч, Коля, Ватсон

Огурцы

Дядя Юра, Дядя Андрюха, Наташа, Ёрш, Макс, Алиса, Оля, Илюха 2, Паша

7 тур

Квашня 7-1 Огурцы

Квашня

Илюха, Чич, Папис, Ваня, Дашка, Ромыч, Ватсон, Дядя Лёша (Пришёл к середине 1 тайма, а до прихода Дяди Дена играл за Огурцов)

Огурцы

Дядя Андрюха, Наташа, Ёрш, Илюха 2, Аня (Двоюродная сестра Наташи и Ерша), Дядя Ден (Пришёл к концу 1 тайма), + Дядя Лёша (Играл за Огурцов до прихода Дяди Дена)

8 тур

Квашня 5-2 Огурцы

Квашня

Илюха, Чич, Ромыч, Папис, Ваня, Дядя Женя

Огурцы

Дядя Дима, Дядя Лёша, Дядя Андрюха, Илюха 2, Наташа, Ёрш, Коля, Оля

9 тур

Огурцы 3-3 Квашня

Квашня

Илюха, Чич, Ромштайн, Папис, Ромыч, Дашка, Ваня, Ватсон

Огурцы

Дядя Ден, Дядя Женя, Дядя Андрюха, Дядя Лёша, Наташа, Ёрш, Илюха 2, Дима К

10 тур

Квашня 1-1 Огурцы

Квашня

Чич, Илюха, Ромштайн, Ромыч, Дашка, Ваня, Ватсон, Папис, Дядя Женя, Алиса (в 1 тайме), Оля (во 2 тайме)

Огурцы

Дядя Юра, Дядя Ден, Дядя Дима, Дядя Андрюха, Наташа, Ёрш, Илюха 2, Оля (1 тайм), Алиса (2 тайм)

11 тур

Квашня 3-1 Огурцы

Квашня

Илюха, Чич, Ромштайн, Папис, Ромыч, Дашка, Ваня, Дядя Женя, Ватсон, Илюха 2

Огурцы

Дядя Юра, Дядя Ден, Дядя Слава, Оля, Наташа, Ёрш, Алиса, Аня

12 тур

Огурцы 8-1 Квашня

Квашня

Илюха, Чич, Ромштайн, Папис, Ромыч, Дашка, Ваня, Ватсон, Дядя Дима, Илюха 2

Огурцы

Дядя Юра, Дядя Андрюха, Дядя Слава, Наташа, Ёрш, Макс, Алиса, Оля, Аня, Илюха (Дядя Слава), Маря

13 тур

Огурцы 6-2 Квашня

Квашня

Илюха, Чич, Ромыч, Дашка, Ваня, Ватсон, Папис, Дядя Женя, Дядя Дима

Огурцы

Дядя Юра, Дядя Ден, Дядя Слава, Наташа, Ёрш, Макс, Алиса, Оля, Илюха 2, Аня

14 тур

Квашня 0-0 Огурцы

Квашня

Чич, Илюха, Ромыч, Дашка, Папис, Ваня, Дядя Женя

Огурцы

Дядя Юра, Дядя Ден, Наташа, Ёрш, Макс, Алиса, Дядя Слава (Пришёл после ухода Наташи и Ерша)